Aldona Anna Litewska

pierwsza żona Kazimierza Wielkiego
Aldona była księżniczką litewską, córką pogańskiego Wielkiego Księcia Giedymina. Jej matki nie znamy (Giedymin miał przypuszczalnie trzy żony). Miała liczne rodzeństwo, ale nic nie wiadomo, aby potem utrzymywała z nim kontakty. Urodziła się przypuszczalnie około 1309-1310 roku. Nosiła pogańskie imię Aldona. Długosz chwalił Aldonę jako kobietę uczciwą i zgodnie żyjącą z mężem. Anna słynęła z miłosierdzia, z siły fizycznej i chęci do zabaw. Lubiła tańce i jazdę konną, wszędzie towarzyszyli jej grajkowie i śpiewacy. Bardzo to gorszyło jej rozmiłowaną w ascezie teściową. Aldona nie przejawiała żadnych ambicji politycznych i nic nam nie wiadomo o jej działalności publicznej. Gdy miała około piętnastu lat na dworze ojca pojawiło się poselstwo Łokietka. Wkrótce Aldona udała się do Krakowa aby poślubić tam polskiego następcę tronu. Została ochrzczona, przyjmując imię Anna. Chrześcijański królewicz, chcąc poślubić dawną pogankę, potrzebował zgody papieża. Narzeczeni byli rówieśnikami. Podobno Kazimierz nie chciał poślubić Anny i ojciec musiał użyć siły aby doprowadzić syna do ołtarza. Ślub odbył się w 1325 roku, a wianem Aldony byli zwolnieni przez Litwinów jeńcy polscy (podobno aż 24.000 ). Małżeństwo Kazimierza i Aldony zawarto że względów politycznych. O pożyciu małżonków niewiele wiemy. Mimo częstych zdrad Kazimierza, układało się chyba poprawnie. W czasie trwania małżeństwa doszło do słynnego skandalu z Klarą Zach. Niekorzystnie na pozycję monarchini wpływał fakt, że nie dała krajowi następcy tronu. Mimo ostrych sprzeciwów matki, Jadwigi Kaliskiej, Kazimierz zadbał o koronację żony. Aldona Anna zmarła nieoczekiwanie i gwałtownie w 1339 roku. Pochowano ją jako pierwszą monarchinię w katedrze krakowskiej.
Drukuj stronę